Sermons

3rd Sunday after Pentecost: https://immanuellutheran.net/sermons/3rd-sunday-after-pentecost-06-26-2022/

2nd Sunday after Pentecost: https://immanuellutheran.net/sermons/2nd-sunday-after-pentecost-06-19-2022/

Feast of the Holy Trinity: https://immanuellutheran.net/sermons/feast-of-the-holy-trinity-06-12-2022/

The Day of Pentecost: https://immanuellutheran.net/sermons/the-day-of-pentecost-06-05-2022/

7th Sunday of Easter: https://immanuellutheran.net/sermons/7th-sunday-of-easter-05-29-2022/

The Ascension of Our Lord: https://immanuellutheran.net/sermons/the-ascension-of-our-lord-05-26-2022/

6th Sunday of Easter: https://immanuellutheran.net/sermons/6th-sunday-of-easter-05-22-2022/

5th Sunday of Easter: https://immanuellutheran.net/sermons/5th-sunday-of-easter-05-15-2022/

4th Sunday of Easter: https://immanuellutheran.net/sermons/4th-sunday-of-easter-05-08-2022/

3rd Sunday of Easter: https://immanuellutheran.net/sermons/3rd-sunday-of-easter-05-01-2022/

Funeral for E. M. Brown: https://immanuellutheran.net/sermons/funeral-for-e-m-brown-04-30-2022/

2nd Sunday of Easter: https://immanuellutheran.net/sermons/2nd-sunday-of-easter-04-24-2022/

Resurrection of our Lord: https://immanuellutheran.net/sermons/resurrection-of-our-lord-04-17-2022/